Znajdź 10 różnic

Data: 12.02.2015

Interesujące, jak różni się przekaz w zależności od mediów
Referendum

Aktualności