Demokracja Bezpośrednia po stronie prawa dla obywateli, a nie prawa dla urzędników.

Data: 25.11.2014

Demokracja Bezpośrednia po stronie prawa dla obywateli, a nie prawa dla urzędników.

ZAPRASZAMY SYMPATYKÓW DO WSPÓŁPRACY W RAMACH NOWEGO ZESPOŁU ZADANIOWEGO DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ.
Referendum
W ślad za protestem przedsiębiorców przed Sejmem, który popieraliśmy, Demokracja Bezpośrednia będzie tworzyć specjalny zespół zadaniowy do spraw działalności gospodarczej i przedsiębiorczości. Nie chodzi oczywiście o tworzenie programu gospodarczego w stylu klasycznych partyjnych wydmuszek próbujących ideologicznie regulować kwestie gospodarki. Skupimy się na tym, co najważniejsze dla zwykłego obywatela - na przepisach, które sprawiają, że czujemy iż nie jest to nasze państwo, ale urzędników, państwo grabieży podatkowych dokonywanych na pograniczu prawa.

Tak jak DB walczyła o godność obywateli będzie również walczyła o godność przedsiębiorców jako grupy pracowniczej i o to, aby postępowania podatkowe były prowadzone z uwzględnieniem interesu społecznego, a nie tylko celu fiskalnego.


Aktualności