Władza jednostek bez nadrzędnej władzy obywateli, wszędzie wypacza tak samo.

Data: 05.01.2015

Politycy żadnej partii sobie krzywdy nie zrobią.
Remedium na coraz większą butę władzy, jest więcej władzy bezpośredniej w rękach obywateli.


Referendum
Zaledwie jeden dzień po obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, hiszpańskie Kortezy zaakceptowały ustawę LeyMordaza (prawo knebla), która ma na celu próbę uciszenia społeczeństwa obywatelskiego . Zgodnie z nowym prawem, za produkcję i dystrybucję zdjęć, takich jak poniższy grozi kara 30,000 euro grzywny.

Dnia 11 grudnia Kongres uchwalił Prawo o Bezpieczeństwie Obywateli – tak brzmi oficjalna nazwa dokumentu – a następnie skierował je do Senatu. Choć za niewprowadzeniem ustawy głosowały wszystkie opozycyjne partie, to dokument został przyjęty, bo poparła go mająca większość parlamentarną Partia Ludowa.

Wśród kontrowersyjnych zapisów LeyMordaza można znaleźć:

1. Fotografowanie i filmowanie policji – kara 600 do 30.000€.

2. Pokojowa niesubordynacja wobec władzy – kara 600 do 30.000€.

3. Okupowanie banków jako rodzaj protestu- kara 600 do 30.000€.

4. Protesty niesformalizowane – kara 600 do 30.000€.

5. Zgromadzenia i spotkania w miejscach publicznych – kara 100 do 600€.

6. Przeszkadzanie i powstrzymywanie eksmisji – kara 600 do 30.000€.

7. Obecność w zajmowanych miejscach (nie tylko w centrach społecznych, ale także w domach zajmowanych przez eksmitowane rodziny) – kara 100 do 600€.

8. Zalegalizowano policyjne „czarne listy” osób protestujących, aktywistów i prasy alternatywnej.

9. Spotkania i zgromadzenia przed parlamentem – kara 600 do 30.000€.

10. Odwołania w.s. kar w sądach wymagają od je wnoszących opłat za koszty procesowe, zależne od wysokości zasądzonej kary.

11. Prawo zezwala na przypadkowe sprawdzanie papierów, a także zbieranie informacji o imigrantach i mniejszościach.

12. Policja może robić obławy z własnej woli bez konieczności uzyskania odpowiedniego nakazu.

13. Policja może robić rewizje osobiste z własnej woli.

14. Rząd może zabronić jakiegokolwiek protestu jeśli tylko uważa, że to naruszy „porządek”.

15. Jakakolwiek niezdefiniowana „istotna infrastruktura” jest uważana za strefę zakazaną dla zgromadzeń publicznych, jeśli tylko mogą one zakłócić jej funkcjonowanie.

16. Wprowadzono kary dla osób wspinających się na budynki i pomniki bez zezwolenia (jest to częsta metoda protestów wykorzystywana m.in. przez Greeenpeace).

Porównując obecną sytuację do czasów generała Franco, działacze i obrońcy praw człowieka krytykują nowe prawo jako przyznające policji nadmierne przywileje. Rzeczniczka Amnesty International Maria Serrano zauważa, że ustawa pozbawia również migrantów prawa do azylu, obrony oraz gwarancji do skutecznego środka prawnego.

Głosowanie w parlamencie poprzedziła manifestacja deputowanych w kneblach.

Źródło : » http://codziennikfeministyczny.pl/hiszpanski-parlament-zatwierdzil-drakonskie-prawo-knebla/

Aktualności