Trzecia władza, nie lepsza od pozostałych.

Data: 15.12.2014

Trzecia władza, czy trzecia noga tej samej władzy ?

Referendum
Skupiamy się na Sejmie, na rządzie i prezydencie a zapominamy, że trzecia władza jest tak samo patologiczna jak dwie pozostałe.
Nie ma trójpodziału władzy w Polsce, są trzy nogi tej samej władzy. W Polsce istnieje sprawiedliwość administracyjna. Nie ma prawa są pułapki, chwyty i uniki.W dniu 28 listopada 2014 r. Maciej Białecki, pełnomocnik wyborczy Warszawskiej Wspólnoty Samorządowej, złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie protest przeciwko ważności wyborów. Protest wskazywał na nieprawidłowości związane z zastosowaniem broszur zamiast pojedynczych kart do głosowania.
Zgodnie z art. 393 kodeksu wyborczego Sąd Okręgowy musi rozpoznać protest w ciągu 30 dni po upływie terminu do wnoszenia protestów, czyli do 30 grudnia 2014 r. W dniu 4 grudnia sekretarz sądowy wysłał w imieniu Sądu Okręgowego IV Wydziału Cywilnego do Macieja Białeckiego pismo wzywające go do uzupełnienia braków formalnych wniosku o następujące dokumenty:
- potwierdzenie, że Białecki w dniu wyborów figurował w spisie wyborców (takiego dokumentu nie sposób uzyskać po dniu wyborów)
- 3585 (trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć!) kopii wniosku dla tyluż obwodowych komisji wyborczych
w terminie 7 dni.
O takich załącznikach nie ma mowy w kodeksie wyborczym, szczególnie absurdalny jest wymóg dostarczenia kopii dla obwodowych komisji wyborczych, gdyż we wniosku w ogóle nie dotyczy działań tych komisji! Poza tym, Białecki musi dostarczyć te siedem ryz zadrukowanego papieru do 16 grudnia. Co zamierza zrobić z nimi sąd w ciągu dwóch tygodni, które zostaną mu na rozpatrzenie wniosku?
Urzędnik sądowy najwyraźniej wymyślił te warunki jako zaporowe: ich niewypełnienie skutkuje bowiem odrzuceniem wniosku.Co do WWS to nie żałujemy tych państwa. Nie maja prawa pisać witamy w PRL bo ludzie z ich środowiska sami byli członkami PZPR.

Aktualności