Trałujemy posłów oszustów - zero tolerancji. Proszę podawać dalej.

Data: 07.01.2015

Pismo Zbigniewa Nowaka :

Referendum

W dniu 2 stycznia br, o godzinie 8, w Sejmie RP (do 460 posłów) został złożony w trybie Informacji Publicznej wniosek o ujawnienie rejestru umów cywilnych, (umów na świadczenie usług telfonicznych, zleceń, o dzieło) a także wydanie przez nich kopi oświadczeń wtywarzanych na potrzeby tzw "kilometrówki"

Jak prawie wszyscy wiemy rejestry umów urzędy muszą wydawać i upubliczniać
Zestawienie (rejestr) umów stanowi informacje publiczną. Tak twierdzą sądy
WSA w Olsztynie z dnia 25 lutego 2014 roku sygn. akt. II SAB/Ol 5/14,
WSA w Warszawie z dnia 04 marca 2014 roku sygn. akt. II SAB/Wa 693/13
WSA w Warszawie z dnia 20 marca 2014 roku sygn. akt. II SAB/Wa 740/13
WSA w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2014 roku sygn. akt. II SAB/Wa 749/13
WSA w Warszawie z dnia 27 maja 2014 roku sygn. akt. II SAB/Wa 168/14
WSA w Warszawie z dnia 21 maja 2014 roku sygn. akt. II SAB/Wa 68/14
WSA w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2014 roku sygn. akt. II SAB/Ol 52/14
WSA w Krakowie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sygn. akt. II SAB/Kr 113/14
WSA w Poznaniu z dnia 17 września 2014 roku sygn. akt. IV SAB/Po 55/14
WSA w Warszawie z dnia 16.10. 2014 r. sygn. akt. II SAB/Wa 426/14
WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 26.11.2014 roku sygn. akt. II SAB/Go 103/14
Wobec tych wszystkich posłów, którzy odmowią wydania wnioskowanej informacji lub pozostaną w bezczynności, zostanie w trybie art 23 ustawy o dostępie do informacji publiczniej skierowane do organów ścigania zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
Zapewnijmy Posłów i Senatorów, że żdanemu z nich ukradziona złotowka nie ujdzie płazem... że lepiej samu zacząć korygować rozliczenia kilometrówek, delegacji oraz tzw hotelówek
Źródło » https://www.facebook.com/zbigniew.nowak1/posts/784571591614767?pnref=story Przyłączmy się do akcji.

Aktualności