Tajemnica niesłabnącego poparcia dla PO rozwiązana.

Data: 27.12.2014

Tajemnica niesłabnącego poparcia dla PO rozwiązana.

Referendum
Prawie 2 mln ludzi pracujących w Polsce to urzędnicy.

Krótkie wyliczenie:
16 mln pracujących w tym 2 mln urzędników,
2,5 mln bezrobotnych,
7,2 mln emerytów i rencistów,
Info dla przedsiębiorców i menadżerów - wskaźnik administracji w stosunku do pracowników w państwie (firmie) to 14%. Jak to wygląda w waszych firmach? Dobijacie do 4%?
Czyli 14 mln wytwarzających jakieś dobra utrzymuje 11,7 mln niepracujących lub pracujących pozornie, bo w sumie 2 mln urzędników nie wytwarza żadnych dóbr.
Pytanie do pracujących: Jak długo dacie radę utrzymywać armię pozorantów?


Obliczenie poparcia dla PO.
2 mln razy rodziny razy współczynnik cichego buntu - daje około 3-4 mln, czyli tyle ile głosuje na PO w trakcie wyborów.
Tak, tak 3-4 mln głosujących decyduje o tym kto rządzi 38 milionami obywateli. Taką mamy demokrację - sponsorowaną.

Aktualności