Polityka Oczekiwania vs. Rzeczywistość na przykładzie KNP.

Data: 23.09.2014

Demokracja Bezpośrednia to rozwiązanie, w którym marketing polityczny traci na znaczeniu.
Ty podejmujesz decyzje. Ty rządzisz, więc politycy nie tracą czasu na udawanie tych,którymi nie są.
Demokracja Bezpośrednia zmusza władzę do ciężkiej pracy.
Zmiana ordynacji wyborczej pozbawi sensu uprawiania takiej hucpy przez polityków


Referendum

Aktualności