Państwo Usługowe. Nowa jakość. Decyduj. Zmieniaj. Demokracja Bezpośrednia.

Data: 22.01.2015

Parlament, który pracuje w wedle decyzji kierunkowych obywateli podejmowanych non stop, a nie raz na 4 lata.
Posłowie jako mediatorzy, którzy spotykają stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w celu osiągnięcia kompromisu przy tworzeniu zmian w ustawach dotyczących danej grupy obywateli.
Kompromisu, który znaleźć są zmuszeni, ponieważ w przeciwnym razie obywatele mogą zebrać wymaganą ilość podpisów, rozpisać referendum i zadecydować jako suweren.
Przyszłość jest w zasięgu Twojej ręki, wystarczy ją wybrać.
Demokracja Bezpośrednia.

Referendum
Opinia o funkcjonowaniu państwa, władcy, który prowadzi swój kraj na zasadach demokracji bezpośredniej.

"Ideologie takie jak socjalizm czy nacjonalizm doznały w zglobalizowanym świecie porażki, jeżeli nie do końca to wkrótce ona nastąpi.
Państwo przesuwa się w kierunku instytucji usługowej, która obsługuje swoich obywateli w zamian za wynagrodzenie pochodzące z podatków."

Hans Adam II -Książę Liechtensteinu

Aktualności