Oświadczenie ws. wyborów samorządowych

Data: 20.11.2014

Zamieszczamy stanowisko popierane przez większość członków Demokracji Bezpośredniej:


Oto podstawowe warunki, które muszą być spełnione, żeby wybory były wiarygodne, i odzwierciedlały faktyczną wolę społeczeństwa. Przekazaliśmy tą instrukcję PKW wraz z wcześniejszym, ironicznym pismem. Miejmy nadzieję, że w przyszłości przynajmniej część z tych rozwiązań zostanie faktycznie zastosowana.

Oświadczenie ws. wyborów samorządowych

W związku z faktem, że obecne wybory samorządowe stały się farsą, i ich wyniki są całkowicie niewiarygodne, domagamy się powtórzenia wyborów. Jednak dopiero po wprowadzeniu zmian, które sprawią, że sytuacja ta się nie powtórzy.

1. „Książeczki wyborcze” muszą zniknąć.
Analogicznie do roku 2010, trzeba zastosować wielkie karty wyborcze, zawierające listy wszystkich komitetów na jednej stronie, zamiast tzw. „książeczek wyborczych”, w których bardzo łatwo można dostawić dodatkowy krzyżyk na którejś ze stron, i przez to unieważnić głos.

2. Przezroczyste urny wyborcze
Urny powinny być przezroczyste, by pierwsi głosujący obywatele mogli zweryfikować że urna jest pusta, a następni - że zapełnia się stopniowo, a nie skokowo, np. w wyniku dosypania głosów.

3. Publiczne liczenie głosów
Należy dopuścić obywateli do obserwowania procesu liczenia głosów w obwodowych komisjach wyborczych. Członkowie komisji są zbyt zajęci liczeniem, żeby zauważyć fałszerstwa dokonywane przez innych członków. Dlatego niezbędny jest nadzór osób niezaangażowanych w obliczenia.

4. Nowy, otwarty system informatyczny
Kod systemu informatycznego PKW musi być otwarty, żeby niezależni informatycy mogli zweryfikować jego zabezpieczenia, i przez to potwierdzić wiarygodność systemu, lub wykryć dziury mogące wpłynąć na wynik wyborów. Wszystkie protokoły z obwodowych komisji wyborczych natychmiast po spisaniu muszą być publikowane w systemie, w formie możliwej do przetwarzania automatycznego, by obywatele mogli sami je ściągnąć ze strony PKW i samodzielnie przeliczyć – i upewnić się, że nie doszło do błędów na poziomie obliczeń – a także mogli zweryfikować, że protokół wywieszony na drzwiach komisji jest identyczny z protokołem obecnym w systemie.

5. Okręgi jednomandatowe
Nadszedł czas by zastąpić okręgi wielomandatowe okręgami jednomandatowymi z ordynacją preferencyjną. Wybory wielomandatowe nie dość, że nie odzwierciedlają zdania społeczeństwa, są również znacznie trudniejsze do poprawnego przeprowadzenia. W wyborach jednomandatowych mamy do czynienia z ok. 7 razy mniejszymi okręgami, co znacznie ułatwi obliczenie wyniku, a także pozwoli wyborcom zagłosować na znanych lokalnie kandydatów, a nie na logo partii.

Z naszej strony deklarujemy wszelką pomoc, prawną i informatyczną we wprowadzeniu wymienionych zmian. Przed wyborami do europarlamentu skutecznie i bezproblemowo przeprowadziliśmy elektroniczne prawybory na jedynki w jednomandatowej ordynacji preferencyjnej, i jesteśmy również w stanie przygotować system informatyczny do obsługi wyborów ogólnopaństwowych.

W imieniu członków
Demokracji Bezpośredniej,
Janusz Lewandowski
Referendum

Aktualności