o funkcjonowaniu instytucji referendum

Data: 29.01.2015

W latach 1990-2009 w Szwajcarii przeprowadzono 249 referendów, z czego 70% z inicjatywy obywateli.
W tym samym czasie w Polsce przeprowadzono referendów obywatelskich 0(słownie : ZERO).

» https://europeanlegalculture.wordpress.com/2015/01/20/jak-w-szwajcarskim-zegarku-czyli-o-funkcjonowaniu-instytucji-referendum-w-szwajcarii/

Chcesz zmiany - dołącz do nas. Demokracja Bezpośrednia oddaje Ci głos.
» http://db.org.pl/dolacz-do-nas.php

Referendum

Aktualności