Nihli Novi

Data: 11.12.2014

Polska była w zasadzie pierwszym państwem na świecie wykorzystującym demokrację bezpośrednią. Już w 1505 roku przyjęliśmy konstytucję "Nihil novi sine communi consensu" - czyli "Nic nowego bez zgody ogółu" - która zobowiązywała króla do pytania obywateli o zgodę na dokonywanie wszystkich dotyczących ogółu zmian.

Nowoczesnym odpowiednikiem "Nihil novi" jest weto obywatelskie - czyli możliwość zablokowania uchwały parlamentu przez obywateli poprzez zebranie podpisów sprzeciwu, a następnie przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego. Pozwala instytucjom państwowym wydajnie tworzyć nowe prawo, nie wymagając głosowania ogółu nad każdą ustawą - ale jednocześnie pozwala obywatelom powiedzieć NIE, gdy sytuacja tego wymaga.

Funkcjonuje w Szwajcarii. Dlaczego nie w Polsce?

Referendum

Aktualności