Jak Demokracja Bezpośrednia przełamuje partyjny beton?

Data: 24.01.2015

Wyjaśnia monarcha Liechtensteinu.


ty Referendum

Z reguły politycy skłaniają się w kierunku doraźnych środków mających zapewnić im ponowny wybór i sukces wyborczy ich partiom.
Wewnątrz struktur partyjnych często są zawierane kompromisy działające na szkodę państwa i obywateli.
System demokracji bezpośredniej ogranicza pole manewru partii i tworzy istotną przeciwwagę.

Hans Adam II - Książę Liechtensteinu

Aktualności