Gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta.

Data: 22.01.2015

Obywatele za lewicą. Obywatele za prawicą. My się spieramy, nieraz kłócimy.
Wydaje nam się, że spór ideologiczny to ważna sprawa. Nie dla nich.
Wraz ze wzrostem polaryzacji politycznej wśród obywateli, zaufaniem, a wręcz
wiarą w zbawczą rolę jednej ze stron politycznych, ONI zacierają ręce i cieszą się bezkarnością.

NIK złożyła 136 zawiadomień o popełnieniu przestępstw. Do tej pory tylko jedno z nich zakończyło się wyrokiem, a trzy aktem oskarżenia prokuratury.
Referendum

Demokracja Bezpośrednia wymiecie śmiecie.
Z chwilą, kiedy władza będzie w rękach obywateli, urzędnicy i prokuratorzy zaczną pracować tak, jak od nich tego oczekujemy.

Aktualności