Czy prezydent może nie być politykiem?

Data: 14.03.2015

Czy prezydent może nie być politykiem ???
O C Z Y W I Ś C I E

Polityk w ujęciu klasycznym to człowiek chcący zdobyć władzę i kierować państwem.
Prezydent Bezpośredni nie chce władzy dla siebie, tylko chce bezpośredniej władzy obywateli.
Prezydent bezpośredni ma być sprawnym administratorem a nie rządzącym.

Nie możemy powiedzieć, że administrator domu rządzi mieszkańcami.
Rzeczywiście teraz mamy klimat jak w Alternatywy 4, ale Demokracja Bezpośrednia chce to zmienić.
Chcemy, aby cieć był cieciem, a władza należała do mieszkańców.

Dotychczas wmówiono nam (to chyba mentalny spadek po komunie), że wybory prezydenta, czy innych ludzi władzy, jest wyborem takim jak wybór miss.
Z jednej stronie panuje przekonanie, że prezydent nic nie może a z drugiej stronie mówi się o kompetencjach kandydata.
Tymczasem wybory prezydenta są podobne do wyboru sługi. Najważniejszą jego cechą jest posłuszeństwo.
Prezydent ma być przede wszystkim posłuszny obywatelom.
Zastanówcie się, który prezydent eksponuje posłuszeństwo, jako najważniejszą cechę władzy prezydenckiej.

Wracając do tezy. Taki prezydent nie jest politykiem. Taki prezydent staje się posłusznym obywatelom urzędnikiem, który wykonuje ich decyzje. Oni rządzą i oni sprawują władzę. Dlatego nazywanie kandydata Demokracji Bezpośredniej na urząd prezydenta politykiem jest błędem.

Źródło : Tanajno.publicznie/posts/898098943582770" href="https://www.facebook.com/Pawel.Tanajno.publicznie/posts/898098943582770" style='color:#0aa4dd'>» https://www.facebook.com/Pawel.Tanajno.publicznie/posts/898098943582770


Referendum

Aktualności