Czas, by również polskie prawo pozwalało większości decydować

Data: 13.01.2015

Zmiana.
Czas, by również polskie prawo pozwalało większości decydować. W tym także zawetować nieudane decyzje. Nic bez zgody Narodu.

Można by wymieniać dziesiątki spraw, gdzie polski "common sense" czyli opinia publiczna - ta rzeczywista, nie urojona papka z tv - decyduje inaczej, niekiedy lepiej niż Sejm.

Podniesienie wieku emerytalnego? Do kosza.
Szkoła dla 6-latków? Do kosza.
Kierunek przepływu pieniędzy publicznych? Od dołu do góry, a nie odwrotnie jak teraz.
Janosikowe? Do kosza, albo rzędu 15% a nie 98%!


Referendum

Referendum - decyzją społeczeństwa. Referendum to dla Szwajcarów najdoskonalsza forma demokratycznego udziału obywateli w zarządzaniu własnym państwem.

Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy obywatel szwajcarski, który ukończył 18 lat i jest zdrowy na umyśle. Referendum jest konieczne, gdy chodzi o zmianę Konstytucji lub przystąpienie do jakiejś organizacji międzynarodowej. W takich przypadkach wymagane jest spełnienie warunku podwójnej większości. Oznacza to, że dany projekt może być przyjęty tylko wówczas, gdy jest tzw. Volksmehr, czyli większość ważnych głosów oddanych w całym państwie i tzw. Ständemehr, czyli większość kantonów, w których przyjęto dany projekt.

W pozostałych przypadkach wystarczy zwykła większość ważnych głosów oddanych przez uprawnionych w całym państwie.

Zazwyczaj każdego roku są 4 głosowania rocznie (1 w każdym kwartale), a ich daty są ustalone już do końca 2032 r. W tym roku ustalono daty referendum na: 3 marca, 9 czerwca 22 września oraz 24 listopada.

Od 1917 r. referenda są każdego roku, czasami było tylko jedno rocznie. Pierwsze referendum przeprowadzono 6 czerwca 1848 r. Wzięło w nim udział blisko 200.000 osób.

By przeprowadzić referendum w jakiejś sprawie potrzeba 50.000 podpisów pod wnioskiem o jego przeprowadzenie zebrane w ciągu 100 dni od publikacji wniosku. Prawo głosowania jest traktowane podobnie jak kiedyś polskie "veto", inaczej mówiąc jest to hamulec dany w ręce narodu w stosunku do projektów polityków.

Aktualności