Andrzej Gorayski

Nie ufam politykom.

Spotkanie

Data: 2014.08.04

Dzisiaj Andrzej Gorayski spotyka się z obywatelami na targowisku w Maciejowicach.