Wybory samorządowe

Więcej referendów lokalnych

Dominik Hernik: ?Dajemy bezpartyjnym możliwość startu w wyborach?

Data: 08.11.2014

Demokracja Bezpośrednia działa na zasadzie stowarzyszenia. Członkiem Demokracji Bezpośredniej może zostać każdy. Organizacja postuluje m.in. wprowadzenie waluty lokalnej.

- Demokracja Bezpośrednia jest częścią większego ruch, któremu m.in. udało się zatrzymać ACTA. Ponad 90 proc. kandydatów z naszych list nie należy do żadnej partii – podkreślił Dominik Hernik, Demokracja Bezpośrednia.

Kandydat do sejmiku województwa mazowieckiego dodał, że najważniejszym problemem, z którym powinny zmierzyć się samorządy w Polsce jest komunikacja.

Gość PR24 zwrócił uwagę na to, że mieszkańcy miast i gmin powinni bardziej uczestniczyć w życiu społecznym. – Dla nas duże znaczenie ma komunikacja. Potrzebny jest dialog między władzą a mieszkańcami, którego dziś brakuje – zaznaczył Dominik Hernik.
Referendum
Konfederalizacja Polski

Dominik Hernik powiedział, że jednym z podstawowych celów Demokracji Bezpośredniej jest zmiana obecnego systemu. – Wszystkie najważniejsze decyzje zapadają w Warszawie a obywatele nie mają na nie żadnego wpływu. Tym samym większość pieniędzy jest wydawana z centralnego budżetu – podsumował Gość PR24.