Andrzej GORAYSKI

Warszawa 2.0

Oświadczenie dla sieci obywatelskiej o jawności funkcjonowania urzędu

Data: 03.11.2014

Witam,

Bardzo Waszą działalność cenimy i liczymy na współpracę w
przyszłości w zakresie społecznych projektów.

W związku z pytaniem skierowanym do mnie ze strony :
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdog.org.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org.pl
ZOBOWIĄZANIE

Ja, niżej podpisany Andrzej Gorayski deklaruję, że jeśli wygram
wybory na prezydenta Warszawy, od początku kadencji będę:

1. PUBLIKOWAĆ W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ REJESTRY WSZYSTKICH
UMÓW zawieranych przez urząd. Rejestry będą dostępne w formacie
możliwym do dalszego wykorzystywania oraz zawierać będą minimalnie
informację o numerze umowy, kontrahencie, zakresie wykonywanego
zadania, terminie obowiązywania umowy oraz kwocie.

2. UDOSTĘPNIAĆ SWÓJ KALENDARZ W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ, W
FORMACIE MOŻLIWYM DO DALSZEGO WYKORZYSTYWANIA. Kalendarz będzie
zawierać wszystkie przeszłe, bieżące i planowane służbowe
spotkania oraz wszelkie działania związane z wykonywaniem przeze mnie
funkcji publicznej.

3. NIE BĘDĘ ZATRUDNIAĆ RADNYCH W SPÓŁKACH I INSTYTUCJACH ZALEŻNYCH
OD PREZYDENTA MIASTA.

_Andrzej Gorayski,_

KW Demokracja Bezpośrednia

Warszawa